Kontaktirajte nas Phone
Stambena zgrada

Stambena zgrada

Unutar jednog projekta obuhvaćene su dvije poluugrađene zgrade naslonjene jedna na drugu. Svaka zgrada ima svoj kolni ulaz i stubište. Ukupno se sastoji od sedam stanova na tri kata. Stanovi su namijenjeni tržištu te su projektirani racionalno po suvremenim tržišnim standardima sa maksimalno iskorištenim prostornim mogućnostima. Konstrukcija je klasična zidana sa armirano betonskim pločama a pročelja su obrađena u 2 tona sa volumenskim uvlačenjima čime se postigla razigranost kompozicije.

Datum

2023

Tip objekta

Stambena zgrada 7 stanova

Lokacija

Zagreb

Veličina

550 m2
Stambena zgrada

Izdvojeni projekti