Kontaktirajte nas Phone
Stambena zgrada

Stambene zgrade

Projekt se sastoji od dvije identične stambene građevine smještene jedne pored druge u visinskom razmaku sa zajedničkim kolnim prilazom i parkingom. Zgrade su koncipirane tako da se u podrumu nalaze garaže i spremišta, a na katovima tri stana, na svakom katu po jedan. Dispozicija tlocrta prati nagib terena te maksimalno iskorištava pogled prema gradu i pristup terenu i vrtovima. Kompaktni kubusni volumen građevine pojednostavljuje statiku te je odabran zbog nagiba i stabilizacije padine.

Datum

2023

Tip objekta

Dvije stambene zgrade 6 stanova

Lokacija

Zagreb

Veličina

800 m2
Stambena zgrada Stambena zgrada Stambena zgrada Stambena zgrada

Izdvojeni projekti